19, 20, 21 gener 2018

El Doctor Cucarella – Ferran d’Armengol i Galceran

—El següent! —brama l’agent de la cabina. —Res per declarar? No?
Papers? —mira de reüll al ciutadà, repassa els documents amb aquella
màquina, després els segella i els retorna.
Títol: El Doctor Cucarella
(Article 13 de la carta dels drets humans – Tothom té dret d’entrar i sortir
del seu país quan ho vulgui)
Extensió: Nombre de línies: 34 (35 amb el títol)
Una pàgina i mitja
Tècnica: microrelat

Seguir a @TornemiArt