19, 20, 21 gener 2018

HOMÍNIDS- JOAN ESCOLÀ

El nostre treball vol ser una reflexió sobre els drets no-humans dels antropoides mai
humans siguin goril·les, ximpanzés, orangutans i d’altres. Convivència pacífica, declarar
la pau, inaugurar unes negociacions per tal de definir com ha de ser aquesta nou Món,
més animal i menys humà. Més gratar-se l’esquena i menys homo faber.

Seguir a @TornemiArt