HOSTAL FUGAROLAS

L’Hostal Fugarolas Espai d’Art, és un Hostal vintage.

Són 40 habitacions dedicades a l’art, un teatre de titelles, sessions de cineclub, tallers, una gran sala polivalent, un espai per l’art culinari,  una cabina de telèfon… Les seves habitacions allotgen diferents propostes artístiques, pintura, escultura, gravat, performance, així com tallers al servei dels artistes residents i socis col·laboradors.

Habitació 116: Laboratori de Fotografia, Habitació 112: Taller d’enmarcació. Habitació 120 : Taller d’eines. Habitació 113: Plató fotogràfic. Habitació 308: Arts plàstiques i escultura. Habitació 309: Arts del moviment…

És un projecte ideat i impulsat per Excèntrica Aula Taller d’Art, associació sense afany de lucre dedicada a impulsar l’art i els artistes de Sant Hilari i les Guilleries.

Hostal Fugarolas Espai d’Art, també vol posar en valor Sant Hilari i les Guilleries que han estat i són un espai de creació artística amb uns valors paisatgistics i culturals evidents. L’herència artística rebuda de generacions passades no és petita i cal que la recuperem i que la fem conèixer i reconèixer en tota la seva dimensió.

Hostal Fugaroras, es un espai de creació obert a tots els artistes d’arreu; ofereix espais i habitacions per tal de fer possible un lloc de creació i intercanvi.

hostalFugarolas