24-25-26 de març de 2017

TÀNDEM TRENTA-CINC

DAVID SÁNCHEZ i YAS RECHT

DAVID SÁNCHEZ LEÓN (Barcelona, 1979)

Més conegut com a D S León, dóna forma a la seva obra utilitzant diferents tècniques que han estat perfeccionades al llarg dels anys.  El seu projecte principal, el qual queda reflectit en tota la seva obra, és una reflexió sobre la humanitat, els seus actes quotidians i el desenvolupament en el seu entorn.

YAS RECHT

“Foranea” de paraules. Paint la duresa del verb.

Seguir a @ExcentricaArt