19, 20, 21 gener 2018

VEUS- Núria Freixa

Article 19 dels Drets Humans

“ Tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser
molestat a causa de les pròpies opinions, el de cercar, rebre i difondre les informacions i les
idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.”

El dret a expressar-nos lliurement, l’exercim, si cal amb més força, a mesura que madurem. I
ho fem sense embuts, diríem que els filtres se’ns afluixen, o el coratge se’ns engreixa.
No engabiem els pensaments, no anem restrets. Ens agrada fer bugada, posar nom als fets, i
parlar; parlar amb paraules més fortes que el silenci que ens imposen.
Ens oprimeixen les faixes, i ens engavanyen els uniformes. Davant de les amonestacions,
l’ordre, la llei…, fem valer la paraula.
I avui, estirant d’aquest fil, em fa goig llegir-vos un poema que parla de veus, tan diverses com
poden ser les nostres, veus que ens parlen.

 

Seguir a @TornemiArt